Dansk  |  English
Firmalogo

Den mystiske virkelighed

En filosofisk analyse af aspekter af mystikeren Martinus' virkelighedsopfattelse med udgangspunkt i Whiteheads organiske filosofi i "Process and Reality".

Cand.phil. speciale ved Filosofisk Institut, Odense Universitet 1993. © 1993 by Jan Nyborg Tarbensen.

Indhold:

1. Indledning
    1.1 Udgangspunktet
    1.2 Martinus og hans kosmologi
    1.3 Kilderne
    1.4 Legitimitet og metodologi
    1.5 Kosmologiens filosofi

2. Introduktion
    2.1 "Process and Reality"
    2.2 Whiteheads metafysik
    2.3 Principperne hos Martinus
    2.4 Martinus' metafysik

3. Analyser
   3.1 Substans
        3.1.1 Whiteheads substansfilosofi
        3.1.2 X1 som substans
        3.1.3 Det levende væsen som substans
        3.1.4 Konklusion
    3.2 Subjekt og objekt
        3.2.1 Subjekt-superjekt
        3.2.2 X1 som subjekt
        3.2.3 Konklusion
    3.3 Materie
        3.3.1 Materie som proces
        3.3.2 Materie som organisation
        3.3.3 Materien og det mentale
        3.3.4 Konklusion
    3.4 Tid og rum
        3.4.1 Et Zenonsk forspil
        3.4.2 Whiteheads epokale tidsteori
        3.4.3 Martinus' niveau-kvanteteori
        3.4.4 Relativitet
        3.4.5 Konklusion
    3.5 Forandring og uforanderlighed
        3.5.1 Whitehead: Monismer er inkohærente
        3.5.2 Martinus' monisme
        3.5.3 Konklusion

4. Afslutning
    4.1 Whiteheads metafysikkrav
        4.1.1 Empiriske krav
        4.1.2 Rationelle krav
    4.2 Konklusion
    4.3 Efterskrift: Anerkendelsesproblematikken

5. Appendiks
    5.1 Resumé
    5.2 Anvendt litteratur
    5.3 Figur-oversigt

 

 
Senest opdateret: 21-04-2016 1:34